กลยุทธ์กับการใช้ตัวชี้วัด Bollinger Bands สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/JPY

กลยุทธ์กับการใช้ตัวชี้วัด Bollinger Bands สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/JPY
กลยุทธ์นี้อยู่บนพื้นฐานการใช้งานของตัวชี้วัดทางเทคนิค Bollinger Bands กับระยะค่าเบี่ยงเบนที่แตกต่างกันในการตั้งค่าบนกราฟกับระยะเวลา M1 สำหรับคู่สกุลเงิน GBP/JPY
ระยะเวลาที่แนะนำ M1 ระยะเวลาเทรดที่ดีที่สุดกับใช้กลยุทธ์นี้คือลอนดอน, ยุโรปหรืออเมริกันเซสชั่น เลือกค่าความเบี่ยงเบนที่ 2, 3 และ 4 สำหรับแต่ละกลุ่มในการตั้งค่าของตัวชี้วัด  ทันทีที่กราฟมีการตั้งค่าสําหรับตำแหน่งซื้อขาย เราจะปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้

เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างและแสดงบนรูปที่ 1 จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่จะเปิด ตำแหน่ง ซื้อ (รูปที่ 1)

– ราคาได้ถึงเส้นด้านล่างของตัวชี้วัดกับค่าเบี่ยงเบน 2 (เส้นสีแดงของตัวชี้วัดในรูป) หรือราคามีการซื้อขายระหว่างเส้นของตัวชี้วัดกับค่าเบี่ยงเบน 2 และ 3 (เส้นสีแดงและสีฟ้าในรูป)

Stop Loss จะตั้งค่าที่ 2 จุดด้านล่างราคาต่ำสุดที่ใกล้ที่สุดหรือดุลยพินิจของคุณเอง

Take Profit จะตั้งค่าที่ 15 จุดสูงกว่าราคาเปิดหรือดุลยพินิจของคุณเอง

รูปที่ 1 ในกราฟกับระยะเวลา M1 มีเครื่องหมายสัญญาณสำหรับการเปิดตำแหน่งยาวตามเงื่อนไขของกลยุทธ์การซื้อขาย

เงื่อนไขที่ระบุไว้ด้านล่างและแสดงบนรูปที่ 2 จะทำหน้าที่เป็นสัญญาณที่จะเปิดตำแหน่งขาย (รูปที่ 2)

– ราคาได้ถึงเส้นบนของตัวชี้วัดกับค่าเบี่ยงเบน 2 (เส้นสีแดงของตัวชี้วัดในรูป) หรือราคามีการซื้อขายระหว่างเส้นบนของตัวชี้วัดกับค่าเบี่ยงเบน 2 และ 3 (เส้นสีแดงและสีฟ้าในรูป)

Stop Loss จะตั้งค่าที่ 2 จุดเหนือราคาใกล้ระดับสูงสุดหรือดุลยพินิจของคุณเอง

Take Profit จะตั้งค่าที่ 15 จุดต่ำกว่าราคาเปิดหรือดุลยพินิจของคุณเอง

ปที่ 2 ในกราฟกับระยะเวลา M1 มีเครื่องหมายสัญญาณสำหรับการเปิดตำแหน่งสั้นตามเงื่อนไขของกลยุทธ์การซื้อขาย

source: http://analytics.roboforex.com/education/trading-strategies/