กลยุทธ์ 3 แท่งเทียน สูง-ต่ำ

กลยุทธ์ 3 แท่งเทียน สูง-ต่ำ


ระยะเวลาที่แนะนำ M5
ตราสาร: EUR/USD, AUD/USD และ GBP/USD

กรอบเวลา: M5

เงื่อนไขในการเข้าสู่ตลาด:

ควรจะมีสามแท่งเทียนในแถวไม่ว่าจะ “ตลาดวัว” หรือ “ตลาดหมี” บนกราฟ

Stop Loss:

ทั้งระดับสูงหรือต่ำของแท่งเทียนที่สอง

Take Profit:

6 จุดสำหรับคู่ EUR/USD, 8 จุดสำหรับคู่ AUD/USD, 10 จุดสำหรับคู่ GBP/USD

source: http://analytics.roboforex.com/education/trading-strategies/