กลยุทธ์การเทรดสั้นๆ ด้วยอินดี้ CCI 200

กลยุทธ์เทรดสั้นกับ CCI 200
กลยุทธ์นี้เหมาะสมกับทุกคู่สกุลเงินในตลาด Forex

กรอบเวลาแนะนำคือ  M5 และสูงกว่า

อินดี้หรือตัวชี้วัดประกอบด้วย

 •  CCI (200),
 •  EMA 10 (แดง)
 •  EMA 21 (น้ำเงิน),
 •  EMA 50 (เขียว)
 • Pivot Levels

จังหวะเข้าตำแหน่งเปิดออเดอร์ซื้อเมื่อ

 • CCI (200) > 0
 • EMA 10 > 21 และ EMA 50 

จังหวะเข้าตำแหน่งเปิดออเดอร์ขายเมื่อ

 • CCI (200) < 0
 • EMA 10 < 21 และ EMA 50

กรณี Take Profit / Stop-loss 

 • Take Profit: ที่ระดับ Pivot level หรือหลังจาก EMA 10 และ EMA 21 ข้ามกันในทิศทางที่ตรงข้าม
 • Stop-loss: 12-15 จุด

ตัวอย่างจังหวะเข้าออเดอร์ซื้อ

ตัวอย่างจังหวะเข้าออเดอร์ขาย