2 โบรกเกอร์ FOREX ที่ได้ความนิยมมากที่สุด (Thailand)

โบรกเกอร์ /บัญชีประเภท-เงินฝากขั้นต่ำ
mini = $1 Micro = $5

Standard = $100

Zero Spread = $500
Unlimited = $500

ฝาก-ถอนรวดเร็วผ่านธนาคารไทยออนไลน์ภายในประเทศ

เปิดบัญชี คลิก

ตัวอย่างการเปิดบัญชี

Mrico = $5

Standard = $5

XM Zero = $100

ฝาก-ถอนรวดเร็วผ่านธนาคารไทยออนไลน์ภายในประเทศ

เปิดบัญชี คลิก

ตัวอย่างการเปิดบัญชี