อัพเดทสัญญาณเทรด (ซิก Forex รายวัน)

สัญญาณเทรดอิงรูปแบบราคา (Forex Price action) วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔  Credit : Pepperstone, Autochartist